Problematika drog a návykových látek

Drogy představují výrazný kriminogenní faktor, který úzce souvisí s problematikou nepřizpůsobivosti. Cílem protidrogové politiky je především omezit negativní dopady užívání drog na společnost, nikoliv dotovat pohodlný život narkomanů a zisky prodejců drog.

  • Detenční ústavy – pokud je trestný čin spáchán pod vlivem drog nebo osobou závislou na drogách, měl by odsouzený být po odpykání trestu automaticky umístěn v detenčním ústavu na tak dlouho, dokud nebude prokazatelně schopen života bez drog. Opatření přinese omezení recidivy. Detenční ústav je navíc pro společnost mnohem levnější, protože jedinec, který kvůli potřebě drogy neustále krade a loupí, denně způsobuje ohromné škody.

  • Rozvoj substitučních programů – omezení kriminality a zisků narkomafie.

  • Důsledné stíhání i drobných distributorů drog.

  • Zvýšená kontrola tržnic a pouličního prodeje.

  • Vyhošťování všech narkomanů s cizí státní příslušností na dobu neurčitou.