Obecné zásady

Vina za existenci a rozmach nepřizpůsobivého způsobu života padá jednoznačně na dlouholetou vládní politickou linii strkání hlavy do písku a nedemokratického umlčování jejích kritiků. Masově rozbujelý problém nepřizpůsobivosti je nutné řešit především na nejvyšší politické úrovni, protože praxe jasně ukázala, že dílčí opatření v lokálním měřítku nejsou dostatečně účinná.

Za klíčové spouštěcí momenty problému nepřizpůsobivosti považujeme následující faktory:

 • Nepřizpůsobivý životní styl je vládou, radnicemi a úřady včetně policie a orgánů sociální péče dlouhodobě tolerován, proto je pro nezanedbatelnou část populace výrazně výhodnější životní strategií než řádný život z práce.

 • Nepřizpůsobiví v řadě případů požívají faktickou imunitu před zákonem - za svoje přestupky jsou prakticky nepostižitelní, mnoho zločinů páchají mladiství a děti, jejichž trestná činnost není kvůli dnešní nesmyslně mírné legislativě dostatečně postihována.

 • U početně významné části populace existují „kulturní“ odlišnosti neslučitelné s řádným životem z práce, který pro ni často znamená větší společenskou újmu než případný pobyt ve vězení.

 • Navzdory vysoké nezaměstnanosti mezi nekvalifikovanými občany ČR jsou pro ně vhodné pracovní pozice masově obsazovány cizinci.

 • Prakticky se podařilo zlikvidovat svobodnou diskusi ve společnosti na téma nepřizpůsobivosti a imigrace – kritici vládní politiky byli řadu let na politickou objednávku očerňováni jako rasisté, neonacisté a extremisté, řada z nich byla režimem za své názory dokonce pronásledována. Zastrašená veřejnost proto buď většinou mlčí, nebo se raději drží v mantinelech „politické korektnosti“, což výrazně oslabuje tlak na politiky, kterým současný stav vyhovuje, a zvyšuje sebevědomí nepřizpůsobivých.

Každá politika, která bude tyto příčiny ignorovat nebo popírat, je předem odsouzena k neúspěchu! Naše strategie si klade za cíl řešit problémy odstraněním těchto negativních jevů.

Proto je nutné:

 • Změnit dnešní přístup vlády a postavit na první místo jejího zájmu řádné občany, z jejichž práce stát žije.

 • Stanovit jasná a co nejjednodušší pravidla (princip Occamovy břitvy), která bude schopen pochopit každý, složitá pravidla vytvářejí podhoubí pro korupční prostředí.

 • Zastavit „politickou korektnost“ a kriminalizaci opozičních politických názorů - obnovení svobodné diskuse o problémech nepřizpůsobivosti a imigrace ve společnosti.

 • Poměr odměn (sociálních dávek) a trestů jasně odstupňovat a vybalancovat tak, aby každý mohl vlastním přičiněním svoji pozici zhoršit, nebo zlepšit, u nikoho už nesmí docházet k pocitům beztrestnosti.

 • Zahájit důslednou pracovní aktivizaci a motivaci nepřizpůsobivých.

 • Motivovat firmy, aby na nízkoprahová pracovní místa vyžadující pouze nízkou nebo žádnou kvalifikaci přijímaly přednostně občany České republiky.

Tvrzení o neexistenci jednoduchých řešení odrážejí pouze snahy o zachování a zabetonování současného netransparentního prostředí, které umožňuje na situaci parazitovat všelijakým „neziskovým“ organizacím a podnikatelským subjektům. Řešení a pravidla je naopak potřeba navrhovat především s ohledem na jejich účinnost a jednoduchost!

Všichni musí mít možnost normy pochopit a zjistit, že jsou fér a vyplatí se je dodržovat, nikoliv hledat kličky ve složité a nejednoznačné změti pravidel jako dosud. Řádní občané musí vědět, že se dovolají spravedlnosti. Méně slušným lidem, kteří mají většinou značné mezery ve vzdělání, je potřeba pravidla jasně vysvětlit a nekompromisně vyžadovat jejich dodržování.

Ačkoliv někomu může náš program připadat vůči nepřizpůsobivým příliš tvrdý, je třeba si uvědomit, že i pro tuto skupinu lidí by byl v případě své realizace mnohem přínosnější než současný systém, který je v jejich způsobu života podporuje. Naše opatření nabízejí nepřizpůsobivým jak lepší motivaci k řádnému životu, tak pro ně omezením dovozu cizí pracovní síly otevírají přístup k nízkoprahovým pozicím, které nevyžadují vysokou kvalifikaci.

Jedině poctivá práce a dodržování stejných pravidel pro všechny může z dnešních nepřizpůsobivých v budoucnosti udělat řádné a respektované členy společnosti. Ničím nezasloužená privilegia, jež jim chce i nadále poskytovat vláda, nepřizpůsobivé spolehlivě potáhnou ke dnu a pouze dále prohloubí celospolečenskou averzi vůči těmto lidem!