Úvodní stránka

V posledních dvaceti letech dosáhla ochrana menšin v České republice naprosto absurdních rozměrů, kdy jsou nepřizpůsobiví občané postaveni do role privilegované vrstvy, která může bezpracně žít na úkor společnosti, aniž by byla nucena respektovat základní normy společného soužití nebo vyvinout alespoň náznak úsilí o vlastní obživu.

Všechny dosavadní vlády České republiky rostoucí potíže buď ignorovaly, nebo je „řešily“ drakonickým pronásledováním svých nejhlasitějších kritiků z řad nacionalistické opozice a zvyšováním sociálních dávek pro nepřizpůsobivé. Logickým důsledkem této politiky strkání hlavy do písku bylo vypuknutí masových projevů občanské nespokojenosti v severních Čechách v letech 2008 a 2011. Na poslední z nich reagovala vláda kromě obvyklé represe, pomlouvačných kampaní a prázdného žvanění o tom, že v této problematice neexistují účinná řešení, také přijetím vlastní koncepce, která by podle jejích představ měla někdy ve vzdálené budoucnosti přinést zlepšení. Jedná se však pouze o narychlo splácaný materiál, který je ve svém důsledku diskriminační vůči řádným občanům. Nebude znamenat zlepšení, ale za cenu obrovských nákladů přinese převážně negativní dopady. Ani další politické strany si s tímto problémem nevědí rady a nabízejí pouze špatná nebo neúčinná řešení.

Proto jsme připravili vlastní alternativu, která na rozdíl od vládní koncepce prohlubování diskriminace řádných občanů měří každému člověku bez rozdílu stejným metrem výhradně podle jeho zásluh!