Finanční a ekonomická rovina nepřizpůsobivosti

Různí podnikatelé a sdružení parazitují na zbytku společnosti prostřednictvím podnikání postaveného na zneužívání nepřizpůsobivých. Jedná se především o „neziskové“ organizace, které vysávají veřejné rozpočty formou grantů a dotací, finanční společnosti provozující různé druhy lichvy, hazardní firmy, obchodníky s drogami a poskytovatele předražených ubytovacích služeb. Tyto subjekty problém často ještě záměrně zesilují, protože jejich zájem je řady nepřizpůsobivých rozšiřovat a tvořit na nich zisk, kvůli kterému získávají sílu lobbovat u zákonodárců a ovlivňovat veřejné mínění.

Naše opatření v ekonomicko-finanční rovině problematiky nepřizpůsobivosti:

  • Zásadní přehodnocení podpory tzv. „neziskovek“ či nevládních organizací s ohledem na jejich přínos pro řešení problematiky nepřizpůsobivých, prověrka jejich hospodaření, trestní stíhání případných zpronevěr a podvodů.

  • Potlačení lichvy prostřednictvím nových mantinelů pro půjčky – vymáhání RPSN nad 40 % by mělo být trestným činem. Dlužník, který oznámí a prokáže lichvu, by nemusel splácet dluh!

  • Omezení hazardu – razantní zdanění zisku hazardních společností a zákaz vstupu pro dlouhodobě nezaměstnané pobírající dávky. Při povolování činnosti heren musí mít poslední slovo místní samosprávy.

  • Zlepšení finanční gramotnosti obyvatelstva.