Bydlení

Bytové potřeby nepřizpůsobivých jsou poněkud specifické. Tito lidé mají problémy s dodržováním norem vzájemného soužití, a proto je třeba jim pomoci a ukázat, že chovat se jako slušní lidé není až tak těžké. Již dnes existují v některých městech pozitivní zkušenosti s ubytovnami kasárenského typu s pevným řádem, který si jejich obyvatelé úspěšně osvojili.

Rozhodně odsuzujeme vládní záměr diskriminační bytové politiky, podle které by nepřizpůsobiví měli bezpracně získávat „tréninkové a sociální bydlení“ hrazené z daní lidí, kteří po celý svůj produktivní život budou splácet hypotéky, aby sami mohli bydlet!

Základní body naší politiky bydlení:

  • Kromě segmentu sociálního bydlení pro sociálně slabé by měla být zřízena zvláštní kategorie sociálního bydlení pro nepřizpůsobivé, do něhož by z bydlení pro sociálně slabé povinně přecházeli lidé, kteří opakovaně porušují právní řád ČR nebo mají dluhy na nájemném, které dlouhodobě nesplácejí.

  • Sociální bydlení pro nepřizpůsobivé by mělo splňovat zvláštní nároky pro tuto skupinu: konkrétně by společné prostory domu a jeho okolí měly být střeženy kamerovým systémem a vrátným, měla by existovat povinnost přijít na ubytovnu do určité hodiny nebo si nechat schválit pozdější příchod, na těchto ubytovnách by měl bez výjimky platit suchý zákon, zákaz kouření a užívání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek, návštěvy by musel schválit správce ubytovny, bezpodmínečně by byly dodržovány hygienické předpisy a hlukové limity, nájem by se měl platit předem nebo přímo převádět na konto poskytovatele, nájemní smlouvy by byly pouze krátkodobé na dobu určitou, v případě jejich porušení by měl majitel ubytovny právo smlouvu neobnovit a vystěhovat provinilce bez jakékoliv náhrady.

  • Poskytování sociálního bydlení je služba společnosti, ne snadná cesta ke zbohatnutí – poskytovat by ji mohly pouze registrované subjekty, které by se musely řídit cenovými mapami, normami počtu osob na obytnou plochu a dalšími standardy bydlení, jinak by jim hrozila ztráta registrace a zákaz poskytování tohoto druhu služeb. Více pravomocí by mělo přejít na obce, které by rozhodovaly o přiznání a výši příspěvku na bydlení podle okolností konkrétních případů.