Exekuce

Cílem těchto opatření je změnit principy výkonu exekutorského úřadu tak, aby nešikanoval poctivé pracující občany za drobné nedoplatky a smyšlené dluhy, ale aby naopak postihoval notorické neplatiče:

  • Zpřísnění podmínek pro provádění exekuce – dluhy k vymáhání by měly být zapsány do centrální evidence dluhů, kde by si každý mohl zkontrolovat, zda někomu nedluží, pak by mělo následovat povinné upozornění a pak teprve exekuce.

  • Částky pod 500 Kč by měly být samostatně exekučně nevymahatelné, pokud se nepřipojí k jiným pohledávkám.

  • Zavedení možnosti vymáhat pokuty, odškodnění pro oběti trestných činů a pohledávky státu i ze sociálních dávek do určitého limitu, který pokryje pouze nejzákladnější životní potřeby povinného.

  • Opakované vymáhání neplatných pohledávek by mělo být stíháno jako trestný čin podvodu.